تأثیر شورای اسلامی در توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

وضعیت جدید جهانی: ابعاد و ویژگی‌ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در مطالعه نظریه‌های مختلف در شرایط کنونی جهان که دوران گذار را طی می کند، این نکته جالب توجه می باشد که تحولات سیال نظام بین‌الملل پیچیده‌تر از آن می باشد که با انطباق با یکی از نظریه‌ها فهم و تحلیل گردد. با این حال، علی‎رغم تمامی اختلاف‎نظرهایی که میان نظریه‎پردازان روابط بین‎الملل در ارتباط با کیفیت نظم جهانی هست، در این نکته که یک ”میدان جهانی تعامل“ میان واحدهای ملی، زیرملی و فراملی هست، اتفاق‌نظر هست. اکثر نظریه‎پردازان این پیش‏فرض را که رفتار یک واحد ملی در فضای جهانی وضعیت واحدهای ملی دیگر را تحت تأثیر قرار می‎دهد و از آنها تأثیر می‎پذیرد، مورد پذیرش قرار داده‎اند، اما در مورد این مسئله که واحدهای ملی تا چه حد در مرکز این تعاملات باقی مانده‎اند و یا اینکه تا چه اندازه ساختارها، کلیت‎های فراگیر و یا فرآیندهای جهانی جایگاه واحدهای ملی را در مرکز این تبیین‎ها اشغال کرده‎اند، اختلاف‎نظرهای اساسی هست. واقع‎گرایان همچنان بر محوریت دولت سرزمینی در تبیین تحولات جهانی تأکید می‎کنند، در حالی که مهمترین ادعای توجه نظام‎مند و ساختاری به تحولات جهانی و تعاملات میان واحدهای ملی این می باشد که جوامع، نظام‎های در هم تنیده‎ای هستند که ساختارهای اجتماعی بسیار متنوعی را در دل خود جای داده‎اند. صورت‎های مختلف دولت، نظام اقتصادی و شبکه‎های گردش کالا، سرمایه و خدمات و حتی فرآیندهای تغییر را می‎توان معلول اجزای خاص این نظام دانست.

دیدگاه‎ها در ارتباط با نظام بین‎الملل، علی‌رغم یک فرض مشترک در مورد وجود یک کلیت فراگیر، در ارتباط با اندازه موجبیت نظام و گستره جغرافیایی و تاریخی آن، اختلاف‎نظرهای قابل توجهی با یکدیگر دارند. نظریه نظام‎ها که با ورود خود به حوزه روابط بین‎الملل مناظره جدیدی را در این حوزه شکل داد، نظام را شبکه‎ای از روابط میان بازیگران و مجموعه‎ای از متغیرهای وابسته به یکدیگر می‌داند. مفهوم نظام بین‎الملل از منظر رفتارگرایی، به لحاظ جغرافیایی، اکثراً رفتار قدرت‎های بزرگ و میانی را مورد توجه قرار می‎دهد و میان حوزه‎های سیاسی و اقتصادی ارتباط الزام‎آوری ایجاد نمی‎کند، در حالی که نظریه نظام ‎جهانی والرستین، گستره ”جهانی“ را به جای ”بین‎المللی“ چارچوبه اصلی نظام اجتماعی موجود می‎داند و نظام بین‎الدولی (Inter- State ) را تنها چارچوبه سیاسی نظام جهانی سرمایه‎داری تلقی می‎کند. در حالی که در تحلیل ”نظام بین‎المللی“ بر روابط متقابل واحدهای جدایی‏پذیر تأکید به اقدام می‌آید، تحلیل ”نظام جهانی“ بر کلیتی استوار می باشد که اجزای آن به آسانی از یکدیگر قابل تفکیک نیستند(صرافی ، 1377، 201).

قابل تصور می باشد که پذیرش هر یک از این دیدگاه‎ها، توجه‎ ما را به سمت و سوی خاصی سوق می‎دهد و نوع نگاه ما را به جهان متفاوت می‎سازد، اما ورای این مجادلات نظری، واقعیت‎های جهان امروز محوریت دو فرآینده عمده را القا می‎کنند :

الف- اینکه ما با مجموعه‎ای از واقعیت‎های در هم آمیخته مواجه هستیم که فارغ از هر گونه برداشت پیشینی از مفهوم نظام، می‎توان نام آن را ”نظام بین‎المللی“ نهاد. نظام بین‎المللی در این تعریف بخشی از تعاملات جهانی را تبیین می‎دهد که در آن دولت‎ها بر مبنای منطق دولت (تأمین امنیت و تأمین رفاه) اندازه قابل قبولی از عقلانیت را در رفتارهای خود بروز می‎دهند. براساس عقلانیت مورد نظر در نظام بین‎المللی موجود، رفتار دولت‎ها بر مبنای منافع ملی ملموس (امنیت‎ و رفاه) و از راه‎های پذیرفته شده و قانونی شکل می‎گیرد. تفاوت نظام ‎بین‎المللی موجود با نظام‎های گذشته در این می باشد که در حال حاضر اختلاف ‎نظرها در مورد بعضی قواعد، هنجارها، رژیم‎های بین‎المللی و معیارهایی که عقلایی یا غیر عقلایی بودن رفتار واحدهای ملی در گذشته بر مبنای آنها سنجیده می‎گردید، کم رنگ شده می باشد و معیارهای جدیدی جایگزین شده می باشد (چیرگی این معیارها که در قالب مفاهیمی همچون حقوق بشر، دموکراسی، تجارت آزاد و… اظهار می‎گردد به اندازه‌ای می باشد که حتی دولت‎های منتقد نظام نیز کوشش‎ می‎کنند مخالفت خود را از طریق این معیارها ابراز کنند).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شناخت و مطالعه تأثیر شورای اسلامی در ابعاد توسعه مختلف شهر انزلی.

2-مطالعه اثر گذاری جایگاه جغرافیایی شهر بندر انزلی در  ژئوکالچر این شهر.

3-دیگر ضرورتهای این پژوهش پویش در زمینه اثر گذاری جایگاه جغرافیایی بندرانزلی در ژئوکالچر این شهر می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه