منبع علمی مقاله user8543

یک واسط است برای تبادل سریال بین میکرو و کامپیوتر .
این آی سی ولتاژ پنج و صفر میکرو را با استفاده از خازنهای مدار تبدیل به ولتاژهای پانزده و منفی پانزده می کند .
این آی سی برای تبادل سریال از استاندارد RS232 استفاده می کند .
پایه های RS232
چون در کامپوترهای IBM برای ارتباط سریال از سوکت نه پین استفاده می شود لذا پایه های آن را توضیح می دهیم :
پایه ها :
1- تشخیص حامل داده DCD
2- داده رسیده RXD
3- داده ارسال شده TXD
4- پایانه داده آماده DTR
5- سیگنال زمین
6- مجموعه داده آماده
7- تقاضای ارسال
8- آمادگی برای ارسال
9- تشخیص دهنده
ما برای ارتباط سریال با میکرو فقط از پایه های دو و سه و پنج استفاده می کنیم .
پورتهای COM در IBM PC و سازگار به آنها :
کامپوترهای IBM PC و سازگارهای مبتنی بر (8086 ، 286 ، 386 ، 486 و پنتیوم ) معمولاً دو پورت COM دارند . هـر دو پورت کانکتورهای نوع RS – 232 را دارا می باشند .
بسیاری از PC ها یک DB – 25 و یک DB – 9 را بکار می برند .
پورت های COM با COM 1 و COM 2 نامگذاری شده اند . در سالهای اخیر COM 1 برای ماوس و COM 2 برا ی وسایلی چون مودم بکار رفته اند . برای انجام آزمایشات تبادل اطلاعات ، پورت سریال 8051 را به COM 2 در PC بکار می برند .
د) 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 :
356616048895000یک مدار یکسو کننده و تقویت کننده آپ امپی است که ولتاژ ورودی AC را هم یکسو می کند و هم در یک گین ضرب می کند .
48463201619250039319201619250035661607048500310896016192500310896016192500 R
1920240217805003566160266700035661602667000
2286000000128016000011887201828800011887201828800016459200001554480182880005394960274320003566160274320004572000274320001005840000 V OUT +
16459206477000155448064770001645920647700012801606477000530352024765000192024024765000 -
53949609398000521208093980005577840254000521208025400022860002540001005840254000
5120640571500530352057150054864005715005212080571500
ه) تراشه ADC 808 با 8 کانال آنالوگ :
تراشه مفید دیگر ADC 808 از National Semaconductor است .
این تراشه دارای 8 ورودی است که اجازه می دهد تا 8 مبدل مختلف را با یک تراشه ردیابی کنیم . این تراشه دارای خروجی داده هشت بیتی است . هشت ورودی آنالوگ مولتی پلکس است ، برای این کار سه پایه آدرس C , B , A به کار می رود در این تراشه VREF(+) و VREF(-) ، ولتاژ مرجع را تنظیم می کند . اگر VREF (-) = GND و VREF(+) = 5 باشد ، سایر پله ها برابر است با 5/256=19.43mv بنابراین برای داشتن پله 10 میلی ولت به ولتاژ ریفرنس 56/2 نیاز داریم . ما از کانالهای A , B , C برای انتخاب کانالهای صفر تا هفت ورودی آنالوگ و از ALE برای لچ کردن آدرس استفاده می کنیم . SC برای شروع تبدیل است . EOC برای پایان تبدیل می باشد ، OE فعال ساز خروجی است .
3200400108585003840480108585004572000108585003749040239458500329184023945850044805602394585004206240239458500475488023945850049377602028825002286000202882500228600017545050022860001297305002834640474345 GND Clock Vcc
ADC808/809

Vref(+) EOC
Vref(-) OE
SC ALE C B A
00 GND Clock Vcc
ADC808/809

Vref(+) EOC
Vref(-) OE
SC ALE C B A
22860001205865002286000111442500228600010229850022860009315450022860008401050022860007486650022860006572250049377601754505004937760129730500493776012058650049377601114425004937760102298500493776093154500493776084010500493776074866500493776065722500
D 0 II N0
D 7 7 I N
و) طرز کار LCD :
توصیف پایه های LCD
LCD مورد بحث ما چهارده پایه است .
VSS – زمین
2- VCC – منبع تغذیه
3-VEE – منبع تغذیه کنترل درخشندگی
4- RS – انتخاب RS=0 برای انتخاب دستور العمل ، RS=1 برای انتخاب ثبات داده .
5- R/W گذرگاه داده 8 بیت .
6- E – انتخاب
7- DB0 گذرگاه داده 8 بیت .
8- DB1گذرگاه داده 8 بیت .
9- DB2 گذرگاه داده 8 بیت .
10- DB3 گذرگاه داده 8 بیت .
11- DB4 گذرگاه داده 8 بیت .
12- DB5 گذرگاه داده 8 بیت .
13- DB6 گذرگاه داده 8 بیت .
14-DB7 گذرگاه داده 8 بیت .
RS ، انخابگر ثبات :
در داخل LCD دو ثبات وجود دارد و این پایه برای انتخاب آنها به این ترتیب بکار می رود که اگر صفر باشد ثبات فرمان انتخاب می شود و اجازه می دهد فرمانهایی همچون پاک کردن ، نشاندن مکان نما و غیره صادر شود و اگر یک باشد ثبات داده انتخاب می شود و به کاربر اجازه ارسال داده روی LCD برای نمایش می دهد .
R/W خواندن / نوشتن :
این پایه به کاربر اجازه نوشتن اظلاعات و یا خواندن از LCD را فراهم می سازد اگر یک باشد برا ی خواندن و اگر صفر باشد برای نوشتن است .
E ، فعال :
از این پایه برای لچ کردن اطلاعات ارائه شده به پایه های داده اش استفاده می کند . وقتی داده به پایه های داده اعمال شد یک پالس بالا – پایین به این پایه اعمال میگردد تا به این وسیله LCD داده موجود در پایه های داده را لچ کند . این پالس بابد حداقل 450 ns عرض داشته باشد .
D0 – D7 :
هشت بیت خط داده برای ارسال اطلاعات به LCD یا خواندن محتوای ثباتهای داخلی LCD بکار می رود . برای نمایش حروف و اعداد پورتهای اسکی برای حروف A – Z و a – z و اعداد صفر تا نه به پایه ها ارسال می شود و همزمان RS = 1 میگردد همچنین کدهای دستورالعمل فرمانی وجود دارند که برای پاک کردن نمایشگر یا باز گرداندن مکان نما به نقطه شروع یا چشمک زدن آن بکار میرود که به شرح ذیل می باشد :
1- پاک کردن صفحه نمایش ………………………………………………..1
2- باز گشت به مکان اول …………………………………………………..2
3- کاهش مکان نما ………………………………………………………..4
4- افزایش مکان نما ………………………………………………………..6
5- جابجایی نمایش به راست ……………………………………………….5
6- جابجایی نمایش به چپ …………………………………………………7
7- نمایش خاموش مکان نما خاموش ………………………………………...8
8- نمایش خاموش مکان نما روشن ………………………………………….A
9- نمایش روشن مکان نما روشن …………………………………………... C
10- نمایش روشن مکان نما روشن ……………………………………….….E
11- نمایش روشن مکان نما چشمک بزند……………………………………. F
12- جابجایی محل مکان نما به چپ………………………………………. 10
13- جابجایی محل مکان نما به راست……………………………………… 14
14- کل صفحه نمایش به چپ جابجا شود…………………………………... 18
15- کل صفحه نمایش به راست جابجا شود………………………………… 1C
16- مکان نما به آغاز خط دوم برود……………………………………….. C0
17 – سازماندهی دو خط و ماتریس 5*7 …………………………………… 38
شرح کار دستگاه :
این دستگاه از دو قسمت نرم افزار تحت کامپیوتر با ویژال C++ و یک سخت افزار که یک بورد و ودارات الکترونیکی تشکیل شده است .
مشخصات دستگاه آنالایزر VCA005 :
1- دارای یک صفحه LCD برای نمایش ولتاژ و جریان سه فاز لحظه ای کارخانه و نمایش ساعت و تاریخ شمسی می باشد .
2- دارای کی بورد 4*3 ماتریسی برای بعضی از تنظیمات در دستگاه .
3- نگهداری مقدار ماکزیمم جریان سه فاز و ساعت آن در داخل حافظه دستگاه برای آنالیز اپراتور .
4- نمونه گیری از جریان سه فاز و نگهداری در حافظه دستگاه هر هشت ثانیه .
5- این دستگاه سازگاری با هر تابلوی برق دارد و فقط با تعویض ترانس داخال منوی دستگاه بر اساس C/T (ترانس جریان ) می توان این دستگاه را بر روی تابلوهای مختلف نصب کرد و آنالیز لازم را بر روی آن تابلو انجام داد .
6- این دستگاه نیازی به اپراتور برای تخلیه اطلاعات ندارد و خود سیستم بصورت اتوماتیک روشن خواهد شد و اطلاعات تخلیه می شود و کامپیوتر دوباره خاموش خواهد شد .
7- داخل نرم افزار کامپیوتری این امکان وجود دارد که این دستگاه هر جای کارخانه نصب شده باشد از طریق سریال به کامپیوتر متصل می شود و داخل نرم افزار کامپیوتری این امکان وجود دارد که می توان جریان سه فاز و ولتاژ سه فاز را بصورت On Line نمایش می دهد .
8- در داخل نرم افزار این امکان وجور دارد که می توان سطح پر شدن حافظه دستگاه را مشاهده کرد .
مزایای دستگاه آنالایزر VCA005 :
1- بعد از تخلیه اطلاعات هر 24 ساعت می توان نمودار مصرف برق را در نرم افزار Exel رسم نمود و آنالیز لازم را برای برق مصرفی کارخانه مورد نظر انجام داد .
2- از روی نمودار حتی می توان از سالم یا خراب بودن دستگاههایی که آمپر آنها مشخص است مطلع شد .
3- از روی نمودار میتوان اگر قطعی برق باشد ساعت قطع و وصل شدن برق را بدست آورد .
4- در داخل نرم افزار کامپیوتری این امکان وجود دارد که می توان با دادن تاریخ مورد نظر پول برق مصرفی و کیلو وات مصرفی در آن تاریخ رابراساس دادن تعرفه مصرف برق آن کارخانه به نرم افزار بدست آورد .
سخت افزار دستگاه آنالایزر VCA005 :
در داخل نرم افزار 2 عدد میکرو پروسور809C51 وجود دارد که هر یک به تنهایی کار خاصی را انجام می دهند .
ورودی جریان دستگاه از C/T تابلو می باشد که در سر راه C/T یک مقاومت 1/0 اهم ، 5 وات مجود دارد که جریان عبوری از C/T را تبدیل ولتاژ میکند .
C/T :
برای اندازه گیری جریان عبوری از تابلوی برق از این دستگاه استفاده می شود که این دستگاه در دور شین ورودی کارخانه قرار می گیرد و بر اساس جریان ورودی از شین یک جریان متناسب با آن در C/T برقرار می شود .و رابطه آن امکان دارد به صورت زیر باشد که بر اساس جریان کارخانه انتخاب می شود .
1000/5 , 1500/5 , 2000/5 و … بطور مثال اگر 2000 آمپر کارخانه جریان مصرف کند در داخل C/T 5 آمپر تولید می شود ، حال ما خروجی C/T را به یک مقاومت 1/0 اهم و 5 ولت داده ایم که این جریان را تبدیل به ولتاژی کند ، یعنی اگر 5 آمپر در C/T تولید شود ولتاژ ایجاد شده دو سر مقاومت 5/0 ولت است :
402336014922500402336024066500384048024066500356616024066500V = R . I = 0.1 * 5 = 0.5 شین ورودی
512064030543500585216030543500438912030543500438912030543500338328030543500 2000A
630936025082500585216025082500
6309360280035005852160280035005760720571500438912028003500402336028003500402336057150033832805715004023360571500338328018859500+ 0.1 C / T
58521607048500438912016192500- 5w
توجه : جریان تولید شده در C/T یک جریان AC است .
ولتاژ دو سر مقاومت به یک مدار یکسو ساز و تقویت کننده وارد می شود و بعد از یکسو سازی و تقویت با یک ولتاژ تقویت شده و DC خواهیم داشت که مدار یکسو ساز بصورت زیر می باشد :
420624010350500420624028638500 R
51206407747000457200077470003657600774700036576007747000
146304014224000192024014224000109728014224000
1463040572770001371600207010002103120664210002103120298450002011680572770002011680572770002468880298450002377440572770002377440664210002468880664210005303520112141000548640011214100056692801121410005394960112141000557784084709000576072075565000539496075565000539496084709000548640075565000557784057277000402336057277000402336011557000493776057277000402336011557000320040093853000320040029845000192024029845000109728093853000283464084709000283464020701000 10 K 0.1 اهم
vout + Vin
OP07
192024019621500100میکروفاراد -

182880011684000164592011684000201168011684000173736011684000 10 K

مقاومت متغیر R در دست ماست تا بتوانیم گین مدار تقویت کننده را تغییر دهیم ، با این مقاومت د رمدار می توان مدار را کالیبره نمود تا بتواند جریان صحیح را روی LCD نمایش دهد .
دو عدد دیود ورودی باعث می شود که اگر ولتاژ ورودی بیشتر از 6/0 ولت شود اتصال کوتاه خواهد شد و باعث می شود تا خروجی از یک اندازه ای بیشتر نشود و به مدارات بعدی صدمه وارد نشود . این مدار ولتاژ ورودی را یکسو می کند و هم در یک گین ضرب می کند از این مدار به همین صورت دو نمونه دیگر وجود دارد که دو جریان دیگر نیز اندازه گیری خواهد شد .
خروجی این مدارات به ورودی هر کانال ADC808 متصل می شود .
این (ADC808) IC دارای هشت کانال ورودی است که سه تا ورودی جریان و سه تا ورودی ولتاژ است . جریان این IC هشت بیت اطلاعات دیجیتال است که بصورت یک میکروپروسور 89C51 متصل است که میکرو اطلاعات جریان و ولتاژ را بصورت دیجیتال از این پورت دریافت می کند .
مدارات قسمت نمونه گیری ولتاژ :
ابتدا ولتاژ ورودی (220 ولت ) با یک تقسیم ولتاژ تبدیل به ولتاژ زیر 5/0 ولت می شود که بصورت زیر می باشد :
ورودی ولتاژ
20116803873500137160038735001920240221615003383280221615مدار یکسو ساز و تقویت کننده
00مدار یکسو ساز و تقویت کننده
539496038735ADC 808
CH3
00ADC 808
CH3

201168015938500 220 کیلو اهم w2
1920240293370002011680247650042976802476500
201168025019000 470 اهم

21031208509000192024085090001737360850900018288008509000
طبق مدار بالا دو مدار مشابه وجود دارد که دو ولتاژ دو فاز دیگر را اندازه گیری و بر روی LCD دستگاه نمایش می دهد .
طرز کار ADC 808 :
در ابتدا آدرس ADC روی کانال صفر تنظیم میشود ، طبق اتصالات دستگاه جریان 1 به کانال صفر ، جریان 2 به کانال یک ، جریان 3 به کانال دو ، ولتاژ 1 به کانال سه ، ولتاژ 2 به کانال چهار و ولتاژ 3 به کانال پنج متصل است .
وقتیکه آدرس ADC روی کانال صفر تنظیم شد مقدار دیجیتال که به پورت یک میکرو می رسد مقدار دیجیتال جریان است که این عدد را هم رو ی LCD نمایش می دهد و هم این عدد را از طریق سریال به میکرو دیگر دستگاه می فرستد و آن میکرو این عدد را داخل RAM ذخیره می کند و هم این عدد را از طریق سریال به کامپیوتر می فرستد و در داخل نرم افزار این جریان نمایش داده می شود .
تمام اعداد اندازه گیری شده در داخل دستگاه یک عدد هشت بیتی است ، برای ترانس های بشتر از 250 این عدد خوانده شده از تابلو را در ضریب ترانس ضرب می شود . ضریب ترانس : 2000/250 = 8
مثلاً برای ترانس 2000/5 هر عدد خوانده شده از ADC ضرب در 8 می شود و روی LCDنمایش می دهد .
بطور مثال برای ترانس 800/5 ضریب ترانس برابر 3.2 است که هر عدد خوانده شده ضربدر 3.2 می شود و روی LCDنمایش میدهد.
بعداز اینکه آدرس ADC روی کانال صفرتنظیم شدواطلاعات جریان فاز یک خوانده شد و روی LCD نمایش داده شد آدرس ADC روی کانال یک تنظیم می شود ،

و اطلاعات جریان فاز دوم خوانده می شود و تمام کارهای مراحل قبل انجام می شود یعنی هم روی LCD نمایش می دهد و هم در RAM ذخیره می شود و هم به کامپیوتر فرستاده می شود و در نرم افزار نمایش می دهد و این کار برای کانالهای دیگر ADCنیز انجام می شود تا تمام جریانها و ولتاژهای ورودی اندازه گیری شده و اطلاعات هم روی LCD نمایش داده می شود و هم ذخیره می شود و نیز در نرم افزار کامپیوتری نمایش داده می شود .
نرم افزار دستگاه آنالایزر VCA005 :
این نرم افزار دارای قسمتهای زیادی برای آنالیز جریان دارد . همانطور که در شکل صفحه بعد مشخص است نرم افزار دارای قسمتهای زیادی است .
1905038354000
شرح عملکرد نرم افزار دستگاه آنالایزر VCA005 :
این نرم افزار با ویژوال C++ نوشته شده است . همانطور که در شکل بالا مشخص است این نرم افزار دارای قسمتهای گوناگون می باشد که هر یک را توضیح خواهم داد :
4572000131445001) کلید800 5 :
این کلید برای تخلیه اطلاعات به صورت دستی می باشد یعنی زمانیکه 24 ساعت از زمان نمونه گیری گذشت حافظه دستگاه پر می شود و باید از طریق نرم افزار کامپیوتری تخلیه شود ، بعد از کلیک بر روی این کلید کامپیوتر از ما سوال میکند آیا مطمئن هستید که می خواهید حافظه را تخلیه کنید .
1143045021500
اگر بعد از این سوال تأیید کنید پنجره دیگری باز خواهد شد که از شما تاریخ نمونه را خواهد گرفت که فرمت آن به عنوان مثال با این صورت می باشد 830616 که همان تاریخ 16/06/83 است بعد از وارد نمودن تاریخ و کلیک بر روی کلید تأیید نرم افزار یک کد به دستگاه آنالایزر می فرستد و به دستگاه اطلاعات نمونه گیری شده را بصورت باکس های شش تایی می فرستد و نرم افزار آن را دریافت نموده و در یک فایل ذخیره می کند و بعد از اینکه اطلاعات ذخیره شده در دستگاه تمام شد دستگاه آنالایزر یک کد 255 به کامپیوتر می فرستد که به آن اطلاع می دهد اطلاعات تمام شده است و نرم افزار فایل را به صورت کامل با پسوند Meg ذخیره می کند که این فایل بصورت فرمت باینری د رکامپیوتر ذخیره می شود و قابل روئیت بوسیله اپراتور نیست .
1905042545000
2) کلید File Convert :
بعد از تخلیه اطلاعات و ذخیره آنها به صورت باینری چون فایل غیر قابل دیدن است با کلیک بر روی این کلید می توانیم فایل را تبدیل کنیم و فایل قابل دیدن برای آنالیز شود ، بعد از این پنجره ای ظاهر می شود مانند شکل بعد :
1905063500
که در آن چند گزینه وجود دارد . در قسمت اول می بایست تناریخ فایلی را وارد کنیم که توسط مرحله قبل تخلیه شده و در قسمت بعدی سیستم از ما یک کلمه رمزی می خواهد که اگر اپراتور این کلمه رمز را نداشته باشد نمی تواند فایل را تبدیل کند و اطلاعات ذخیره شده را روئیت نماید و حال چنانچه کلمه رمز صحیح را وارد نماید پیغامی خواهیم داشت که تبدیل صورت گرفته است .
یک فایل بصورت متنی با پسوند txt می دهد که در آن اطلاعات جریان سه فاز که هر هشت ثانیه نمونه گیری شده است وجود دارد که در جلوی هر نمونه ساعت ،دقیقه و ثانیه نمونه گیری مشخص است که با توجه به آن میتوان آنالیز لازم را روی آن انجام داد .مانند شکل صفحه بعد که به این صورت است که ردیف اول جریان فاز یک و ردیف دوم جریان فاز دوم و ردیف سوم جریان فاز سوم وردیف چهارم ساعت ودقیقه وثانیه های نمونه گیری شده در 24 ساعت گذشته است .
19685635003) کلید Change Pass :
این کلید د رهمان پنجره قبلی می باشد که با کلیک بر روی آن پنجره زیر ظاهر می شود :
65151015811500
در این پنجره ما می توانیم کلمه رمز مربوط را عوض کنیم ، برای این کار باید ابتدا کلمه رمز قبلی وارد کنیم و اگر رمز صحیح بود کلمه رمز جدید را وارد می کنیم و دوباره آن را تأیید می کنیم به این صورت کلمه رمز عوض خواهد شد و از آن پس می توان با رمز جدید وارد شد .
4) کلید Start New Sample :
بعد از تخلیه اطلاعات باید دستگاه را دوباره برای 24 ساعت بعدی شارچ نماییم که با کلیک این کلید نرم افزار طبق شکل صفحه بعد یک سوال از ما خواهد پرسید :
1905030162500
و اگر آن را تأیید نماییم کامپیوتر کد 255 را به دستگاه آنالایزر می فرستد و به آن اطلاع می دهد که نمونه گیری باید دوباره شروع شود و با انجام این کار دستگاه دوباره از خانه اول شروع به نمونه گیری برای 24 ساعت بعدی می کند .
5) کلید Clock :
در قسمت بالای نرم افزار یک پنجره وجود دارد که ساعت سیستم را نمایش می دهد که با تعویض ساعت سیستم آن ساعت هم تغییر خواهد کرد .
6) Change Port :
در این قسمت دو کلید وجود دارد که یکی از آنها قابل انتخاب است که با توجه به اینکه دستگاه را به کدامیک از پورتهای کامپیوتر متصل نموده ایم باید یکی را انتخاب نماییم .
7) قسمت Trans :
این قسمت نیز در بالای نرم افزار قابل مشاهده می باشد که با توجه به اینکه دستگاه به چه تابلویی و یا چه C/T متصل است باید یکی از این گزینه ها را انتخاب نماییم .
توجه داشته باشید که اگر این گزینه را درست انتخاب نکنید تمام اعدادی که نمایش داده می شود و یا ذخیره می شود اشتباه است .
8) Monitoring :
اگر در نرم افزار این این گزینه تیک زده شود اطلاعات On Line ولتاژ و جریان تابلو در نرم افزار در قسمت پنجره های مورد نظر نمایش داده می شود . دستگاه در هنگام ذخیره اطلاعات همین اطلاعات ولتاژ و جریان را به کامپیوتر می فرستد و کامپیوتر اگر تیک مانیتورینگ زده باشد آنها را نمایش خواهد داد .
9) Auto :
اگر این گزینه تیک خورده باشد یک پنجره باز خواهد شد که کلمه رمز را سوال خواهد کرد و اگر صحیح وارد شود تیک فعال خواهد شد و در دفعه بعد که نرم افزار اجرا شود 10 ثانیه به اپراتور فرصت خواهد داد که تیک برداشته شود ، در این صورت اطلاعات دستگاه را تخلیه خواهد کرد .
این قسمت برای تخلیه اطلاعات بصورت اتوماتیک می باشد به این ترتیب که کامپیوتر در ساعت مورد نظر خودش به صورت اتومات روشن خواهد شد و ویندوز بالا خواهد آمد و بعد از اجرای ویندوز در قسمت فعالیتهای زمان بندی ویندوز نرم افزار آنالایزر را برای آن تعریف می کنیم و یک ساعت به آن می دهیم و در آن ساعت مورد نظر نرم افزار اجرا خواهد شد و بعد از اجرا اگر Tick اتومات در دفعه قبل کلیک شده باشد بعد از اجرای نرم افزار و پس از مدت 10 ثانیه نرم افزار اطلاعات دستگاه راتخلیه خواهد کرد و دوباره آن را شارژ می کند و اطلاعات تخلیه شده را در هارد ذخیره می کند با زدن تاریخ شمسی روی فایل ، نرم افزار دوباره بسته خواهد شد و یک نرم افزار دیگر که با ویژوال C++ نوشته شده است اجرا می شود که همان برنامه Shut Down ویندوز است و پس از 15 ثانیه کامپیوتر را خاموش خواهد کرد تا کامپیوتر بیهوده روشن نباشد . (شکل صفحه بعد )
1905030162500
10) Date - Time :
در قسمت بالا نرم افزار یک یک نوار صفر وجود دارد که بعضی از کارهای خاص نرم افزار در آن قسمت اجرا می شود در منوی Date – Time وقتی باز می شود پنجره ای مانند شکل بعد اجرا خواهد شد :
1714593091000
در آن سه گزینه وجود دارد که دو گزینه اول ساعت و دقیقه خاموش شدن اتومات دستگاه است . ( باید ساعت خاموش شدن را وارد نمود )
در قسمت بعدی باید تاریخ را بصورت شمسی وارد کنیم با فرمت به عنوان مثال 830616 و پس از وارد کردن تاریخ از آن پس فایلها با تاریخ شمسی ذخیره می شوند و نرم افزار خود تاریخ شمسی را محاسبه خواهد کرد .
11) Price :
این گزینه نیز در نوار منو قراردارد که داخل آن دو گزینه دیگر وجود دارد :
الف – Calcutete
با کلیک این گزینه پنجره ای مانند شکل بعد ظاهر می شود :
1905030162500
که در آن دو قسمت وجود دارد که می توان با نوشتن از تاریخ تا تاریخ مورد نظر و با کلیک کلید Enter نرم افزار قیمت برق مصرفی و همچنین KiloWatt مصرفی را در تاریخهای مورد نظر محاسبه و نمایش خواهد داد .
طریقه محاسبه این اطلاعات از طریق تعرفه می باشد که برای هر کارخانه مشخص می باشد و در قسمت Base Value این تعرفه وارد نرم افزار می شود .
فرمول محاسبه قیمت :
Kilo Watt =(3)^1/2 V * I * Cos @
V = 380
I = جریان لحظه ای کارخانه
Price = Kilo Watt * (مبلغ تعرفه برق کارخانه ) * (ساعت مصرف )
ب – Rase Value
با زدن این گزینه پنجره ای مانند شکل زیر ظاهر می شود :
1905030099000
می توان با وارد کردن تعرفه مورد نظر کارخانه در این قسمت بهای برق و کیلو وات مصرفی را درمرحله قبل محاسبه کرد .
آنالیز اطلاعات ذخیره شده :
بعد از تخلیه اطلاعات می توان نمودار آن را از طریق نرم افزار Exel رسم کرد و رفتار مصرف برق کارخانه را در 24 ساعت گذشته بررسی کرد و هر گونه مشکلی که در مصرف برق موجود باشد در این نمودار پدیدار می شود ، حتی از روی نمودار می توان
ساعت شروع بکار و اتمام کار کارگران را با توجه به جریان مصرفی ملاحظه نمود که یک جنبه مدیریتی برای این دستگاه ایجاد نموده است .
1968564960500
ما می توانیم با بررسی این نمودار و اندیشیدن تدابیر درست باعث بهینه سازی مصرف انرژی شویم و در این راه گام بزرگی برداریم .
توضیحات نرم افزار میکرو پروسسورها در سخت افزار :
1- نرم افزار اسمبلی داخل آی سی 89C51(1) :
این قسمت نامگذاری حافظه RAM و پورتها با یک نام مستعار می باشد :
;#######################################
;//////////////////////////////////////
;////////////CONTROL BYTE///////////////
;//////////////////////////////////////
;#######################################
REGISTER_ADC EQU P1
REGISTER_LCD EQU P0
PRS_KEY EQU 25H
D1 EQU 30H
D2 EQU 31H
D3 EQU 32H
K_TRANS EQU 33H
M1 EQU 34H
M2 EQU 35H
M3 EQU 36H
M4 EQU 37H
H_DIV_BYTE EQU 38H
L_DIV_BYTE EQU 39H
DATA_P EQU 3AH
POS EQU 3BH

SEND_DATA EQU 3CH
PUSH_POP_A EQU 3DH
PUSH_POP_R0 EQU 3EH
UPDATE_LCD EQU 3FH

M_S EQU 40H
S01 EQU 41H
S10 EQU 42H
M01 EQU 43H
M10 EQU 44H
H01 EQU 45H
H10 EQU 46H
REG3 EQU 47H

CURRENT_MAX1 EQU 48H
CURRENT_MAX2 EQU 49H
CURRENT_MAX3 EQU 4AH
ACOM EQU 4BH

KEY_OUT EQU 4CH
KO EQU 4DH

DATE EQU 4EH
DAY01 EQU 4FH
DAY10 EQU 50H
MON01 EQU 51H
MON10 EQU 52H
YEAR01 EQU 53H

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : elmname.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

YEAR10 EQU 54H
KABIS EQU 55H

CURRENT_1 EQU 56H
CURRENT_2 EQU 57H
CURRENT_3 EQU 58H
CHECK_MENU EQU 59H
HOLD_DISPLAY EQU 5AH
DELAY_FOR_TARNS EQU 5BH

VOLT_1 EQU 5CH
VOLT_2 EQU 5DH
VOLT_3 EQU 5EH
MAX_TIME_M01_1 EQU 5FH
MAX_TIME_M10_1 EQU 60H
MAX_TIME_H01_1 EQU 61H
MAX_TIME_H10_1 EQU 62H

MAX_TIME_M01_2 EQU 63H
MAX_TIME_M10_2 EQU 64H
MAX_TIME_H01_2 EQU 65H
MAX_TIME_H10_2 EQU 66H

MAX_TIME_M01_3 EQU 67H
MAX_TIME_M10_3 EQU 68H
MAX_TIME_H01_3 EQU 69H
MAX_TIME_H10_3 EQU 6AH
PASS_1 EQU 6BH
PASS_2 EQU 6CH
PASS_3 EQU 6DH
PASS_4 EQU 6EH
;#######################################
;//////////////////////////////////////
;////////////COMMAND BYTE//////////////
;//////////////////////////////////////
;#######################################
RECIVE_CLOCK EQU 248
ENABLE_DATA EQU 251
DISABLE_DATA EQU 252
RESTART EQU 250
;#######################################
;//////////////////////////////////////
;////////////CONTROL BIT///////////////
;//////////////////////////////////////
;#######################################
OUT_MENU BIT 01H
;#######################################
;//////////////////////////////////////
;//////////CONTROL BIT PORT////////////
;//////////////////////////////////////
;#######################################
ADC_ADRESS_1 BIT P3.4
ADC_ADRESS_2 BIT P2.5
ADC_ADRESS_3 BIT P2.4
MENU_ENTER BIT P2.7
MENU_WAIT BIT P2.6
LTCH_ADRESS_ADC BIT P3.6
CONVERTING_ADC BIT P2.7
LCD_COMMAND_DATA BIT P3.6
LCD_ENABLE BIT P2.1
;#######################################
;//////////////////////////////////////
;////////////STARTING PROGRAM//////////
;//////////////////////////////////////
;#######################################
ORG 00H
JMP MAIN ;#######################################
;//////////////////////////////////////
;////////////INTERUPT TIMER////////////
;//////////////////////////////////////
;#######################################
ORG 000BH
JMP WATCH

;#######################################
;//////////////////////////////////////
;////////////INTERUPT SERIAL///////////
;//////////////////////////////////////
;#######################################
ORG 0023H
JMP SERIAL
;#######################################
;//////////////////////////////////////
;////////////MAIN PROGRAM//////////////
;//////////////////////////////////////
;#######################################
این قسمت زیر برنامه اصلی می باشد که تمام برنامه های فرعی از این قسمت فراخوانی می شود .
ORG 30H
;**********************************
MAIN:
CALL INIT_VALUE
START:
INC HOLD_DISPLAY
CALL READ_CURRENT_1
CALL READ_CURRENT_2
CALL READ_CURRENT_3
CALL READ_VOLT_1
CALL READ_VOLT_2
CALL READ_VOLT_3

MOV A,UPDATE_LCD
CJNE A,#1,JP1
CALL SHOW_TEXT_VAL
MOV UPDATE_LCD,#0
JP1:
CALL INIT_DATE
MOV A,HOLD_DISPLAY
CJNE A,#3,JP2
CALL SHOW_V_VAL
CALL SHOW_I_VAL
MOV HOLD_DISPLAY,#0
JP2:
MOV A,DELAY_FOR_TARNS
CJNE A,#1,JP3
MOV A,SEND_DATA
CJNE A,#1,JP3
CALL TRANS
MOV DELAY_FOR_TARNS,#0
JP3:
JMP START
;**********************************
این زیر برنامه وقفه سریال می باشد که هر گونه ارتباط سریال اگر با این آی سی برقرار شود برنامه بصورت اتومات و وقفه ای به این قسمت پرش پیدا می کند که با توجه به اعداد رسیده از سریال یک سری کارهای خاص انجام می شود .
SERIAL:
MOV ACOM,A
MOV REG3,R3
MOV A,SBUF
CALL DELAY0
CLR RI
CJNE A,#DISABLE_DATA,JP4
MOV SEND_DATA,#0
MOV A,ACOM
MOV R3,REG3
RETI
JP4:
CJNE A,#ENABLE_DATA,JP5
MOV SEND_DATA,#1
MOV A,ACOM
MOV R3,REG3
RETI
JP5:
CJNE A,#RECIVE_CLOCK,JP_NEXT
MOV R2,#0
MOV A,ACOM
MOV R3,REG3
RETI
JP_NEXT:
CJNE R2,#0,JP_NEXT1

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *