منبع علمی مقاله –74

2-1-4)مدلهای مرتبط با تمایل به ترک خدمت202-1-5) آثار،تبعات و مزایای تمایل به ترک خدمت262-1-6)عوامل موثر بر تمایل به ترک خدمت292-1-6-1) متغیرهای جمعیت شناختی292-1-6-2) متغیرهای اقتصادی 292-1-6-3) متغیرهای اجتماعی292-1-6-4) متغیرهای عوامل روانی292-1-6-5) نقش سایر متغیرها در تمایل به ترک خدمت302-1-7) عوامل تأثیرگذار جهت جلوگیری از تمایل به ترک خدمت332-2) بخش دوم: حمایت سازمانی2-2-1) مقدمه362-2-2)تعاریف حمایت سازمانی […]

منبع علمی مقاله –76

2-2-6 مدل ها و نظریه های هوش هیجانی PAGEREF _Toc412726978 \h 542-2-6-1 نظریه های هوش هیجانی PAGEREF _Toc412726979 \h 542-2-6-2 نظریه های های توانایی PAGEREF _Toc412726980 \h 552-2-6-3 نظریه های ترکیبی PAGEREF _Toc412726981 \h 552-2-7 مدل های هوش هیجانی PAGEREF _Toc412726982 \h 552-2-7-1 مدل توانایی مایر و سالووی ( 1997 ) PAGEREF _Toc412726983 \h 552-2-7-2 […]

منبع علمی مقاله –78

برای بهبود سطح رضایتمندی مشتریان ضروری است که ابتدا سطح فعلی رضایت مشتریان معین شود یعنی سازمان باید بداند که مشتریان چقدر احساس رضایت می کنند(فسی کوا،2004،ص84).محققانی چون؛ بروک و اسمیت ، نشان دادند که وقتی یک مشتری، خدمات خاصی را می خرد، کارکنان مستقیماً بر درک مشتری از کیفیت تعامل اثر می گذارند.به گونه […]

منبع علمی مقاله –70

3-5- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی1714-5- محدودیت های منبع علمی مقاله171 فهرست جداولصفحه1-2- مراحل مختلف برنامه ریزی بازایابی122-2- PESTEL213-2- روشی برای انجام تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف،فرصتها و تهدیدها204-2- نه مرحله اصلی در تجزیه و تحلیل محیط265-2- جمع بندی تحلیل رقابتی296-2- مقایسه روشهای پیش بینی فروش غیر ریاضی397-2- چارچوب جامع تدوین استراتژی408-2- متغیرهای اصلی بخش […]

منبع علمی مقاله –66

4-2-2) تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………….. 814-3) بررسی فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………… 85فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 905-2) بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… 915-3) پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………… 955-4) محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………….. 975-5) پیشنهادات به منظور تحقیقات آتی…………………………………………………………………………… 97منابع……………………………………………………………………………………………………………………………. 98پیوست………………………………………………………………………………………………………………………… 104فهرست جداولعنوان صفحهجدول 2-1) تعاریفی از خلاقیت……………………………………………………………………………………. 21جدول 2-2) انواع خروجی خلاقیت………………………………………………………………………………. 22جدول 2-3) تفاوت های میان […]

منبع علمی مقاله user8169

جنبه نوآوری تحقیق:با توجه به جستجوهای انجام شده در اینترنت، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و همچنین مرکز اسناد ایران (ایران داک) تا کنون هیچگونه پیشینه داخلی برای این موضوع یافت نشده و با توجه به گسترش روز افزون فروشگاه های زنجیره ای در سطح شهر تهران، این بحث، جدید و قابل ملاحظه ای برای فروشگاه […]

منبع علمی مقاله user8162

شهر اصفهان نیز به دلیل بهره فراوان از جاذبههای گرشگری، آثار معماری، بناهای تاریخی و فرهنگی غنی و میراثی گرانبها که برخی از آنها در یونسکو هم به ثبت رسیده است، از جمله شهرهای مهم شناخته شده برای گردشگران چینی محسوب میشود.بنابراین، در این منبع علمی مقاله، انتظار داریم با مطالعه انتظارات گردشگران چینی و […]

منبع علمی مقاله —d1865

چکیدهمنبع علمی مقاله حاضر با هدف تعیین سهم تاب آوری، شدت درد و مدت درد بر کیفیت زندگی مبتلایان به درد مزمن انجام گرفت. این تحقیق از نوع همبستگی بوده و به صورت میدانی و مقطعی انجام شد. جامعه مورد منبع علمی مقاله را کلیه بیماران مراجعه کننده به مراکز درد در بیمارستان های شهر […]

منبع علمی مقاله —d1909

چاپمن و شارما (2001) در مقاله خود با عنوان «نگرش و رفتار محیط‌زیستی دانشجویان سال اول و دوم در شهرهای آسیایی: مروری بر استراتژی جهت پیاده‌سازی برنامه‌های محیط‌زیستی مدارس» نشان داده‌اند که نگرش و دانش محیط‌زیستی دانشجویان سال اول و دوم هندی و فیلیپینی و آمادگی‌شان برای مشارکت در رفتارهای حامی محیط‌زیست می‌تواند منجر به […]

منبع علمی مقاله —d1863

4-3-2- نظریه های فردگرا………………………………………………………………………………………………………………….365-3-2- دیدگاه تضاد…………………………………………………………………………………………………………………………371-5-3-2- نظریه مارکس ………………………………………………………………………………………………………………….37 6-3-2- نظریه بوم‌شناختی ………………………………………………………………………………………………………………..39 7-3-2- نظریه بی سازمانی اجتماعی …………………………………………………………………………………………………39 8-3-2- دیدگاه نظم گرا پیرامون انحرافات اجتماعی ……………………………………………………………………………40 9-3-2- نظریه های جامعه گرا…………………………………………………………………………………………………………..40 10-3-2- نظریه جمع گرایی……………………………………………………………………………………………………………..41 11-3-2- نظریه اعتماد……………………………………………………………………………………………………………………..41 12-3-2- نظریه انحراف رابرت آگینو، مسنر وروز نفلد…………………………………………………………………………..43 13-3-2- نظریه محرومیت نسبی…………………………………………………………………………………………………………43 14-3-2- نظریه معاشرت ادوین […]