منبع علمی مقاله user3-2104

ویشکاسوقه 615 1384میشامندان 1030 1390پیشه ور 684 1389خناچاه 1810 1390پاچکنار 1930 1379پیرکلاچاه 2048 1388تویسراوندان 947 1379لاکان 15(17 روستا که دو روستا فاقد سکنه می باشد) 14 2 سقالکسار، نارنج کل، کتیگر، سبکی سر لاکان، گوراب ورزل، ،صیقلان ورزل، ویشکا ماتیر، ویشکاورزل، اسکده، عزیزکیان، کیسارورزل، رواجیر فلکده 1411 1385سیاه گلوندان 608 1389ماخذ : بنیاد مسکن انقلاب […]

منبع علمی مقاله —d1269

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : elmname.com یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :   جستجو برای: 2-3-1- کاربرد رویسویا، ذرت، برنج، حبوبات، سورگوم، مرکبات و درختان میوه بیشترین حساسیت را نسبت به کمبود روی دارند (پهلوان و همکاران، 1384).در کشاورزی […]

منبع علمی مقاله v—d949

تقدیم بهمهربان پدرم و نازنین مادرمدو بیکران بیهمتا، دو زلال اندیش، دو سرو قامتی که گوهر وجودشان، نسیم کلامشان و باران رحمتشان را همواره بی هیچ منت و ادعا مرحمی نمودند بر خستگیهایم، آنان که راستی قامتم در شکستگی قامتشان تجلی یافت و ققنوس جوانیشان به پای روشنایی حیات من سوخت. در برابر وجود گرامیشان […]

منبع علمی مقاله user865

جدول 4-17- صحت فرایند آموزش ………………………………………………………………………………………83جدول 4-18- خروجی شبیه سازی شده و واقعی برای تست …………………………………………………….83جدول 4-19- میانگین مربعات خطا ……………………………………………………………………………………..83جدول 4-20- میانگین مقایسه کارایی خروجی ANN و DEA سال 92 …………………………………….85جدول 4-21- میانگین مقایسه کارایی خروجی ANN و DEA سال 93 …………………………………….85فصل اولکلیات تحقیق1-1- مقدمهاندازه گیری کارایی به خاطر اهمیت آن در ارزیابی عملکرد […]

منبع علمی مقاله user852

1-1) بیان مساله:1-1-1 (ترکیبات ارگانوفسفرهترکیبات ارگانوفسفره بهعنوان حشرهکش در کشاورزی، دامپروری و حتی مصارف خانگی استفاده میشوند. علیرغم محدودیتهای اعمال شده در جهت کاهش تولید و مصرف این ترکیبات، هنوز بیش از نیمی از حشرهکشهای مصرفی حاوی ترکیبات ارگانوفسفره هستند که از جمله مهمترین آلایندههای محیط زیست هستند (Fenske et al., 1990; Eskenazi et al.,1999) […]

منبع علمی مقاله user7-370

2) بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی والدینو نحوه کنترل ژنتیکی صفات.3)بررسی میزان هتروزیس برای صفات مورد نظردر نتاج F1 حاصل از تلاقی دای آلل لاینهای اینبرد گلرنگ. 4) بر آورد فاصله ژنتیکی بین والدین شرکت کننده در تلاقی ها و ایجاد ارتباطی بین فاصله ژنتیکی تخمینی بر اساس مارکرهای ملکولی و هتروزیس مشاهده شده […]

منبع علمی مقاله user7-381

جدول ضمیمه 6- جدول باروری شتهی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی 0 روز…………………………………………………………….. 72جدول ضمیمه 7- جدول باروری شتهی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی 2 روز…………………………………………………………….. 73جدول ضمیمه 8- جدول باروری شتهی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی 4 روز……………………………………………………………. 74جدول ضمیمه 9- جدول […]

منبع علمی مقاله user7-360

3-5- شیوه‌ی تجزیه و تحلیل53فصل چهارم: یافته‌های منبع علمی مقاله4-1- یافته های توصیفی متغیرهای منبع علمی مقاله554-2- ماتریس همبستگی متغیرهای منبع علمی مقاله564-3- یافته های مربوط به فرضیات و سوالات منبع علمی مقاله574-3-1- پیش بینی ابعاد کیفیت زندگی بر اساس ابعاد هوش عاطفی و ابعاد هوش اخلاقی574-3-2- پیش بینی همدلی براساس ابعاد هوش عاطفی و […]

منبع علمی مقاله user7-343

شکر و سپاس خدا را که بزرگترین امید و یاور در لحظه لحظه زندگیست…با درود فراوان بر پدر عزیزم و سپاس بیکران بر همدلی و همراهی و همگامی مادر دلسوز و مهربانم که سجده ی ایثارش ،گل محبت را در وجودم پروراند و دامان گهربارش لحظه های مهربانی را به من آموخت. با تقدیر و […]

منبع علمی مقاله user7-267

قلبم لبریز از عشق به شماست و خوشبختی تان منتهای آرزویم.-به همسرمهربانم، سرآغاز فصل سبز زندگیم، پناه خستگیم و امید بودنم.-به استادان فرزانه و فرهیخته جناب آقای دکتر حامد قادرزاده و جناب آقای دکتر محمود حاجی رحیمی که در راه کسب علم و معرفت مرا یاری نموده اند.پروردگارا حسن عاقبت، سلامت و سعادت را برای […]