منبع علمی مقاله user35

سراسر مهر، وفا و صفاصبر و یاری و لطفشان را می‌ستایم. درودچکیده:نظریهپردازی در حوزه سیاست جنایی به شدت مورد نیاز کشور است؛ فقدان الگوی بومی منسجم برای چارهاندیشی در قبال بزه و انحراف موجب ناهماهنگی دستگاههای حکومتیِ متصدی امر است، و‌این پیامدی جز افت شاخصهای عدالت کیفری در‌ایران ندارد. برنامهریزی برای عدالت کیفری در‌ایران اولاً […]

منبع علمی مقاله user7-348

11-3-2- نظریه اعتماد……………………………………………………………………………………………………………………..41 12-3-2- نظریه انحراف رابرت آگینو، مسنر وروز نفلد…………………………………………………………………………..43 13-3-2- نظریه محرومیت نسبی…………………………………………………………………………………………………………43 14-3-2- نظریه معاشرت ادوین ساترلند………………………………………………………………………………………………44 15-3-2- نظریه همنشینی افتراقی ساترلند……………………………………………………………………………………………..44 16-3-2- نظریه رضایت از زندگی……………………………………………………………………………………………………..45 17-3-2- پایگاه اجتماعی- اقتصادی…………………………………………………………………………………………………..45 18-3-2- نظریه های قشربندی اجتماعی………………………………………………………………………………………………46 19-3-2- دیدگاه تضادگرایی……………………………………………………………………………………………………………47 4-2- چارچوب نظری منبع علمی مقاله…………………………………………………………………………………………………………..48 5-2- فرضیه های منبع علمی مقاله…………………………………………………………………………………………………………………49 6-2- […]

منبع علمی مقاله user3-2105

از این رو مسئلهای که پیش آمده به این گونه مطرح میشود هریک از مشتریان و یا مصرفکنندگان با توجه به مبانی نظری اقدام به وفاداری از برندی مینمایند که متناسب با شخصیت خویش باشد و از جمله مواردی که میتوان انگیزاننده آن باشد اقداماتی است که توسط برند انجام میشود. بدین ترتیب برندها میتوانند […]

منبع علمی مقاله –72

2-1-2-2- مدل بروکینگ…………………………………………………………………………………………………………………………….. 252-1-2-3- مدل روس و همکاران…………………………………………………………………………………………………………………. 262-1-2-4- مدل استیوارت……………………………………………………………………………………………………………………………. 282-1-2-5- مدل سالیوان……………………………………………………………………………………………………………………………… 282-1-2-6- مدل بونفرر………………………………………………………………………………………………………………………………… 292-1-2-7- مدل بنتیس…………………………………………………………………………………………………………………………………. 302-1-2-8- مدل لین…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 312-1-3- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل های ارائه شده………………………………………………………………………………… 312-1-3-1- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل ادوینسون و مالون……………………………………………………………………… 312-1-3-2- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل بروکینگ…………………………………………………………………………… 322-1-3-3- ابعاد سرمایه فکری […]

منبع علمی مقاله user8175

علاوه بر سرمایهی اجتماعی که از طریق تسهیل روابط و افزایش سطح اعتماد بین ذی‏نفعان آموزشی، به ایجاد بستر مناسب جهت افزایش میزان رضایت تحصیلی دانشجویان کمک خواهد کرد، نوع ساختار سازمانی دانشگاه که از آن به عنوان کالبد اصلی سازمان یاد می‏شود، بر میزان رضایت دانشجویان از تحصیل مؤثر خواهد بود. ساختار سازمانی از […]

منبع علمی مقاله —d2026

3-5-1-2-اولویت بندی تقاضاهای اجتماعی 903-5-1-3- مشاوره به حکومت 903-5-1-4- نقد عملکرد حکومت 913-5-1-5- تاثیرات سازمان های مردم نهاد بر نهادهای دولتی 923-5-1-6- ارتقای سطح فرهنگ مشارکت عمومی 923-5-1-7- افزایش آگاهی های اجتماعی مردم 933-5-1-8- توان بالا برای جذب نخبگان اجتماعی 943-5-1-9- ایجاد هماهنگی و انسجام اجتماعی 953-5-1-10- کاهش خشونت های اجتماعی 963-5 -2- موانع ساختاری […]

منبع علمی مقاله —d1889

1-10- مشارکت مردمیمشارکت مردمی امروزه در اجتماعات بشری از جایگاه ویژه ای برخوردار است. استراتژی مشارکت در همه ابعاد بیانگر روح دموکراسی و مردم سالاری حکومت ها و دولت هاست. هر چقدر نقش مردم در عرصه های مختلف یک نظام حکومتی زیاد باشد نشان از مشروعیت بالای آن حکومت و دولت میان آحاد جامعه و […]

منبع علمی مقاله —d1863

1-2-4- جنس………………………………………………………………………………………………………………………………….582-2-4- سن پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………………………..593-2-4- منفور بودن سارقین………………………………………………………………………………………………………………. 59  برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : elmname.com یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :   جستجو برای: 4-2-4- پیش آمدن شرایطی که منجر به سرقت شود………………………………………………………………………………. 605-2-4- تمایل به سرقت……………………………………………………………………………………………………………………..616-2-4- عدم تلاش به […]

منبع علمی مقاله —d1858

اعتماد عامل تسهیل کننده تعاملات بشری است، اعتماد به افراد امکان انجام تراکنش‌های تجاری را داده و به حرکت روانتر اقتصاد کمک می کند.. اعتماد یکی از موثرترین روشهای کاهش ریسک مشتریان می باشد.مسئله اعتماد در محیط بانکداری اینترنتی مهمتر از محیط بانکداری در محیط off line است، زیرا ایجادوپرورش اعتماد وقتی مهم است که […]

منبع علمی مقاله —d1821

جدول شماره (7-4) توزیع پاسخگویان بر حسب قومیت…………………………………………………………….107جدول شماره (8-4) توزیع پاسخگویان بر حسب تماشای تلویزیون در شبانهروز……………………………108عنوان صفحهجدول شماره (9-4) توزیع پاسخگویان بر حسب استفاده از برنامههای تلویزیون…………………………… 109جدول شماره (10-4) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تماشای شبکههای تلویزیون……………………..110جدول شماره (11-4) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد به تلویزیون…………………………………112جدول شماره (12-4) توزیع فراوانی انواع […]