پایان نامه

بررسی تاثیر جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم-پایان نامه

  عنوان کامل پایان نامه :  شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان قسمتی از متن پایان نامه : ملی گرایی، ملی گرایی اقتصادی، ملی گرایی مصرفی و بازاریابی به همان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود مقاله فارسی نقش شورای اسلامی در ژئوکالچر شهر بندرانزلی-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

 تأثیر شورای اسلامی در توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی قسمتی از متن پایان نامه : مفهوم فضا فضا از کلمات بسیار مصطلح در اظهار جغرافیایی می باشد. در ادبیات جغرافیایی، فضا به وسعت زمینی گفته می ادامه مطلب…

By 92, ago